Betalingsregeling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. U ontvangt dan op korte termijn een bevestigingsmail met inschrijfnummer van ons. Na ontvangst van de bevestigingsmail dient u binnen 14 dagen te betalen. Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling door ons is ontvangen. Bij niet tijdige betaling behoudt Soccer Event zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en zijn de eventuele annuleringskosten voor de deelnemer. Soccer Event kan geen doorgang vinden indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers per locatie. Soccer Event zal u één week vantevoren hiervan in kennis stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

De betaling van 110,- euro kunt u over maken op onderstaand rekeningnummer: 

IBAN: NL49 RBRB 0852 2213 63 

t.n.v. Soccer  Event, o.v.v. naam + inschrijfnummer.